WYDANIE ONLINE

Pielęgniarka to wykwalifikowany pracownik, którego głównym zadaniem jest udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych czy leczniczych. Swój zawód wykonuje m.in. w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach lub zespołach pomocy doraźnej.  Sprawuje opiekę nad pacjentami, dba o ich komfort, asystuje lekarzowi podczas operacji. W swojej pracy ma codzienny kontakt z chorymi i sprzętem medycznym, a tym samym naraża swoje zdrowie, niosąc pomoc innym. W trakcie kontaktu z chorymi istnieje ryzyko zarażenia, zaś obsługiwane urządzenia medyczne przy ich niewłaściwym użyciu mogą być niebezpieczne dla pracowników, pacjentów i innych osób. Jest to praca bardzo wymagająca. Liczne zagrożenia występujące na tym stanowisku pracy wymuszają przedstawienie pielęgniarce tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie lub zminimalizowanie.

czytaj więcej »

W chwili przekazania numeru do druku Sejm przyjął pakiet narzędzi, których celem ma być ochrona przedsiębiorców przed skutkami epidemii. Przewiduje się m.in. zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy czy świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Jakie nowe obowiązki wprowadza?

czytaj więcej »

Pracownik zakaził się koronawirusem. Przebieg był łagodny i przebywał w kwarantannie. Czy w tej sytuacji można zgłosić to jako podejrzenie choroby zawodowej?

czytaj więcej »

Czy pracownik musi odbyć dodatkowe szkolenie z zakresu bhp, jeżeli otrzymał polecenie wykonywania pracy zdalnej?

czytaj więcej »

Mam wątpliwości, czy organizatorem szkolenia dla szeroko rozumianej kadry kierowniczej może być wyłącznie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Czy szkolenie może przeprowadzić pracodawca, czy jedynie firma zewnętrzna prowadząca działalność szkoleniową?

czytaj więcej »

Pracodawca polecił pracownikom wykonywanie pracy zdalnej na czas zagrożenia koronawirusem. Jak w tej sytuacji pracownicy mają uzupełniać listę obecności?

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie służby bhp regulujące zakres obowiązków pracowników tej służby oraz osób wykonujących jej zadania, nie zostało do tej pory znowelizowane w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. Ale niezależnie od tego, służba bhp w ramach swojej funkcji opiniodawczej i doradczej powinna na bieżąco analizować wszelkie oficjalne doniesienia w ramach szeroko rozumianej profilaktyki oraz przekazywać w tym zakresie pracodawcy i pracownikom niezbędne komunikaty.

czytaj więcej »

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy garbarza skór w warsztacie mokrym. Materiał opracowano na podstawie metody RISC SCORE.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru. Problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest głównie w ramach szkoleń bhp. Ramowe programy szkolenia wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykład na ten temat należy zaplanować stosownie do występujących zagrożeń na danych stanowiskach pracy. Warto, żeby prowadził go specjalista ochrony ppoż. znający specyfikę i profil działalności firmy. W tym artykule przedstawiamy czujki pożarowe i ich przeznaczenie. Wskazujemy też, w jakich miejscach mogą być instalowane i opisujemy zasady unikania fałszywych alarmów. Będą to informacje, które z pewnością zaciekawią pracowników w czasie szkolenia bhp.

czytaj więcej »

wiper-pixel