WYDANIE ONLINE

Dermatolog to lekarz medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, analizowaniem, diagnozowaniem i leczeniem skóry, paznokci, włosów. Często specjalizuje się również w zakresie medycyny estetycznej, kosmetologii, wenerologii. Mnogość zagrożeń występujących na tym stanowisku pracy powoduje, że przedstawienie lekarzowi dermatologii tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie w czasie instruktażu stanowiskowego jest jednym z najważniejszych etapów szkolenia. W jaki sposób to zrobić? Sprawdź w przedstawionym artykule.

czytaj więcej »

Zaplanowane na ten rok działania PIP przewidują egzekwowanie długoplanowych strategii, których realizacja wymaga wielu lat konsekwentnych i szeroko zakrojonych akcji oraz wzmożonego nadzoru. Inspektorzy pracy będą prowadzić kontrole i działania nadzorcze ukierunkowane na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy. Kontrolom będą objęte m.in. zakłady zajmujące się obróbką mięsa i zakłady opieki zdrowotnej. Co jeszcze?

czytaj więcej »

Obowiązują już nowe zasady organizowania kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Dotyczą m.in. wymagań dla sal wykładowych, a także programów szkolenia. Nowe są także kursy w ramach ADR początkowego i ADR doskonalącego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Spadek migracji zarobkowej do Polski zza wschodniej granicy, znaczne podwyższenie stawek wynagrodzeń pracowniczych i wyjątkowo niski poziom bezrobocia – to główne tendencje na polskim rynku pracy, z jakimi mieli do czynienia pracodawcy w 2019 roku. Co zatem czeka przedsiębiorców w tym sezonie? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes Agencji Smart Work. 

czytaj więcej »

Jakość szkoleń bhp w Polsce jest na bardzo niskim poziome – tak wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego Instytut Ochrony Pracy. Zdaniem Rady Ochrony Pracy należy podjąć zdecydowane korki zmierzające do zmiany przepisów w zakresie szkoleń bhp, aby poprawić obecną sytuację.

czytaj więcej »

Powszechną sytuacją jest wykonywanie prac przez pracowników zatrudnionych przez jednego pracodawcę – w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Jest to rozwiązanie najbardziej klarowne i rodzące najmniej problemów organizacyjnych – w tym w kwestiach bezpieczeństwa pracy. Jednak bywają sytuacje związane z koniecznością realizacji większych i bardziej złożonych przedsięwzięć, gdy zasoby kadrowe jednego pracodawcy okazują się być niewystarczające. W takim przypadku istnieje możliwość współdziałania, a w konsekwencji wykonywania pracy w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez kilku pracodawców. Problem w tym, że przepisy Kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców. W artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości, jakie mogą się pojawiać w praktyce.

czytaj więcej »

Proszę o informację, czy pracownik który obecnie pracuje na stanowisku administracyjno-biurowym, a będzie pełnił obowiązki kierownika działu, musi przejść okresowe szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami?

czytaj więcej »

W czerwcu 2018 r. ukończyłem szkołę policealną o kierunku technik bhp. Dnia 2 lutego 2019 r. zostałem zatrudniony na stanowisku inspektora bhp w firmie zatrudniającej ponad 2200 osób. Kiedy muszę odbyć szkolenie okresowe?

czytaj więcej »

Chciałam spytać o nowe wzory karty szkolenia wstępnego bhp i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy w rubryce oznaczenie pracodawcy i nazwa organizatora szkolenia należy wpisać samą nazwę pracodawcy, czy zamieścić pieczęć nagłówkową z pełną nazwą zakładu pracy?

czytaj więcej »

Czy jest jakiś okres ważności szkolenia z pierwszej pomocy, np. dla nauczycieli ? Czy zaświadczenie wydane o przeszkoleniu z pierwszej pomocy ma określoną ważność? Pomijam oczywiście szkolenia z pierwszej pomocy w ramach szkoleń bhp.

czytaj więcej »

Podejmuje współprace jako służba bhp w dużej firmie odzieżowej. Problem jest ze szkoleniami pracowników (wstępne i okresowe) Firma posiada kilkadziesiąt salonów sprzedaży na terenie całej Polski, w których jest zatrudnionych po kilka osób (2, czasami 6 – zależy od wielkości salonu). Są to pracownicy na stanowiskach sprzedawca-kasjer. Fizycznie nie mam możliwości podróżować po sklepach i szkolić taką mała liczbę pracowników rozstrzelonych po całym kraju. Czy można to rozwiązać na zasadzie szkolenie, np. przez komunikator online? Drugie pytanie, czy kierownicy, którzy maja pod sobą kilka salonów, mogą prowadzić takie szkolenia na podstawie programu opracowanego przez służbę bhp i zatwierdzonego przez pracodawcę. Kierownicy są na samozatrudnieniu.

czytaj więcej »

Od 26 marca 2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zawiera wiele informacji i wymagań, które muszą zostać spełnione przez pracowników i pracodawcę. Zwiększył się zakres odpowiedzialności pracodawcy oraz została podkreślona istota posiadania instrukcji eksploatacji. Rozporządzenie zawiera także dużo uściśleń, wydawałoby się oczywistych, ale istotnych z punktu widzenia prawnego. Warto zatem poświęcić chwilę na dokładne przestudiowanie zmian i rozpoczęcie wcielania ich w życie. Szczególnie, że sprzyjają zwiększeniu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel