WYDANIE ONLINE

We wrześniu zeszłego roku zmieniły się przepisy dotyczące mobbingu. Pracownikowi łatwiej już pozwać pracodawcę o odszkodowanie z tytułu mobbingu. Nie musi najpierw rozwiązywać stosunku pracy. Tymczasem pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Odpowiada nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób. Ale nie każda przykrość, jaka spotka pracownika, oznacza mobbing. Kiedy on wystąpi, za co odpowiada pracodawca i jakie roszczenia ma ofiara mobbingu? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od listopada do końca marca trwa okres zimowy, w czasie którego wielu pracodawców musi zapewnić swoim pracownikom posiłki profilaktyczne. Mogą realizować ten obowiązek przez przekazanie pracownikom bonów, kuponów, talonów i innych kart żywieniowych. Powstaje jednak od razu pytanie: Jak prawidłowo rozliczać taką formę zapewnienia posiłków profilaktycznych. W artykule nasz ekspert udziela odpowiedzi na to pytanie i wyjaśnia pozostałe wątpliwości w związku ze zmianami przepisów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Praca z obrabiarkami do metalu powoduje wiele zagrożeń wypadkowych, chorobowych i uciążliwości. Dlatego w czasie szkolenia okresowego tokarza należy omówić zagrożenia na stanowisku pracy. Należy też przypominać operatorom tokarek, frezarek o wymaganiach bhp i sposobach uniknięcia zagrożeń. Dzięki wskazówkom przedstawionym w artykule sprawnie i skutecznie przeprowadzisz szkolenie okresowe dla tej grupy pracowników.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy wypadkowej nie definiują pojęcia świadka, a jak wiadomo, obowiązkiem zespołu powypadkowego jest zebranie informacji dotyczących wypadku właśnie od świadków wypadku. Zespół powypadkowy może mieć zatem uzasadnione wątpliwości i problemy z prawidłowym wypełnieniem obowiązków w zakresie zbierania informacji. Sprawa jest o tyle istotna, że w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako wypadki ciężkie, zbiorowe lub śmiertelne postępowanie powypadkowe będzie weryfikowane przez inspektora pracy.

czytaj więcej »

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej dała pracodawcom 12 miesięcy na dostosowanie warunków, w jakich przechowywana jest taka dokumentacja do nowych zasad. Jak zapewnić odpowiednią wilgotność, temperaturę i zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieupoważnionych? Przepis mówi niewiele, dlatego wystąpiliśmy do ministerstwa o dodatkowe wyjaśnienia.

czytaj więcej »

Od nowego roku przedsiębiorcy zapłacą prawie 1.500 zł składki miesięcznie. Ile dokładnie wyniosą składki? Ile zapłacą przedsiębiorcy opłacający preferencyjny ZUS?

czytaj więcej »

Pod koniec listopada zeszłego roku rząd przyjął ustawę o „małym ZUS”. Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia „małego ZUS” dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma wejść w życie na początku stycznia 2020 roku. Czego dotyczą zmiany?

czytaj więcej »

Moje pytanie dotyczy szkolenia wstępnego i stanowiskowego bhp dla informatyka zatrudnionego w zakładzie na podstawie umowy zlecenia. Czytałem różne opinie na ten temat: raz, że nie trzeba szkolić z zakresu bhp, innym razem, że pracodawca powinien przeszkolić takich zleceniobiorców. Proszę o jasną odpowiedź.

czytaj więcej »

Czy w czasie szkolenia bhp, kiedy obecni są na nim pracownicy obcojęzyczni wymagane jest sporządzanie dokumentacji w języku osoby szkolonej?

czytaj więcej »

wiper-pixel