Walka z koronawirusem. Sejm przyjął pakiet antykryzysowy

W chwili przekazania numeru do druku Sejm przyjął pakiet narzędzi, których celem ma być ochrona przedsiębiorców przed skutkami epidemii. Przewiduje się m.in. zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy czy świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

W jaki sposób potwierdzić obecność na liście obecności w zakładzie przy pracy zdalnej

Pracodawca polecił pracownikom wykonywanie pracy zdalnej na czas zagrożenia koronawirusem. Jak w tej sytuacji pracownicy mają uzupełniać listę obecności?

Czy zakażenie koronawirusem może być chorobą zawodową

Pracownik zakaził się koronawirusem. Przebieg był łagodny i przebywał w kwarantannie. Czy w tej sytuacji można zgłosić to jako podejrzenie choroby zawodowej?

Czy z związku z koronawirusem pracownicy służby bhp mają dodatkowe obowiązki

Rozporządzenie w sprawie służby bhp regulujące zakres obowiązków pracowników tej służby oraz osób wykonujących jej zadania, nie zostało do tej pory znowelizowane w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. Ale niezależnie od tego, służba bhp w ramach swojej funkcji opiniodawczej i doradczej powinna na bieżąco analizować wszelkie oficjalne doniesienia w ramach szeroko rozumianej profilaktyki oraz przekazywać w tym zakresie pracodawcy i pracownikom niezbędne komunikaty.

Czy polecenie pracy zdalnej wymaga szkoleń bhp

Czy pracownik musi odbyć dodatkowe szkolenie z zakresu bhp, jeżeli otrzymał polecenie wykonywania pracy zdalnej?

Bezpieczeństwo pracowników w czasie epidemii – instruktaż stanowiskowy bhp pielęgniarki

Pielęgniarka to wykwalifikowany pracownik, którego głównym zadaniem jest udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych czy leczniczych. Swój zawód wykonuje m.in. w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach lub zespołach pomocy doraźnej.  Sprawuje opiekę nad pacjentami, dba o ich komfort, asystuje lekarzowi podczas operacji. W swojej pracy ma codzienny kontakt z chorymi i sprzętem medycznym, a tym samym naraża swoje zdrowie, niosąc pomoc innym. W trakcie kontaktu z chorymi istnieje ryzyko zarażenia, zaś obsługiwane urządzenia medyczne przy ich niewłaściwym użyciu mogą być niebezpieczne dla pracowników, pacjentów i innych osób. Jest to praca bardzo wymagająca. Liczne zagrożenia występujące na tym stanowisku pracy wymuszają przedstawienie pielęgniarce tych zagrożeń oraz sposobów na ich uniknięcie lub zminimalizowanie.

Uwaga na koronawirusa – jak chronić pracowników

Zagrożenie koronawirusem jest nadal bardzo duże. Służba bhp w każdej firmie powinna podjąć konkretne działania zapobiegawcze. Przedstawiamy podstawowe zasady, których wdrożenie w zakładzie pracy pozwoli zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Stosowanie tych zasad na co dzień pozwoli też uchronić pracowników również przed innymi chorobami wirusowymi przenoszonymi drogą kropelkową.

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcję możesz udostępnić pracownikom w firmie, klientom czy interesantom w pomieszczeniach sanitarnych, ale nie tylko. Właściwa higiena rąk pozwoli Ci chronić siebie i innych przed koronawirusem.

Zalecenia Głównego Inspektora Pracy: nowy sposób organizowania szkoleń bhp i badań lekarskich w czasie epidemii

Główny Inspektor Pracy wydał zalecenia dotyczące badań profilaktycznych i szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa.